Balkonvloeren herstellen

Het weer kan op balkons en galerijen op vele manieren voor problemen zorgen bij achterstallig onderhoud:

  • Afschotcorrectie: Wanneer het water niet goed afloopt kan dit naast wateroverlast op balkons en galerijen ook voor schade en lekkages zorgen. Deze zijn te voorkomen en verhelpen door een mooie nieuwe waterdichte vloer op afschot aan te brengen zodat er geen water meer achterblijft.
  • Balkon-/ galerij vloerrenovatie: Wanneer vloeren aan vervanging toe zijn of waterdicht gemaakt dienen te worden, kan dit altijd door één van de vele kwalitatief hoge waterdichte vloersystemen aan te brengen.
  • Betonschade: Wanneer het vocht de bewapening het beton bereikt zal deze roesten en uitzetten waardoor het beton kapot gedrukt word. Deze betonschade wordt ook wel betonrot genoemd en zorgt voor lekkages, los bladderende verf en vallende brokken beton. Door de bewapening te behandelen en het beton te herstellen zorgen wij dat deze problemen verholpen worden.
  • Dilatatievoegen: Dilatatievoegen zijn vaak niet goed aangebracht of verouderd en daarom vaak een lekpunt waardoor er wateroverlast ontstaat.

Afschotcorrectie

Wanneer water niet goed afloopt kan dit naast wateroverlast op balkons en galerijen ook voor schade en lekkages zorgen. Er zijn vele oorzaken mogelijk voor dit probleem. Dit kunnen bijvoorbeeld verzakkingen zijn, maar ook constructieve fouten zoals het verkeerd aanbrengen van de deklaag, hemelwaterafvoer (HWA) of de prefab betonplaat.

Deze problemen kunnen wij voorkomen of verhelpen door plaatselijke reparaties uit te voeren aan de dekvloer, goot of HWA ofwel door een nieuwe vloer op afschot aan te brengen.
Voor het op afschot aanbrengen van een nieuwe dekvloer gebruiken wij in de basis een cementgebonden dekvloer. Wij proberen altijd te streven naar een afschot van minimaal 1cm/m1.

Wanneer het creëren van afschot beperkt wordt door lage schrobranden en/of lage opstanden onder de kozijnen of er om andere redenen een vloer dunner als 3 cm aangebracht moet worden, gebruiken wij een 2-componenten gebonden troffelmortel.
Neem contact op voor advies. Wij komen graag vrijblijvend langs om de opties met u door te nemen

Dilatatievoegen

Dilatatievoegen zijn er om werking, krimping en uitzetting van het materiaal in verschillende vloerdelen op te vangen. Vaak zijn deze door veroudering een lekkagepunt die voor veel problemen kan zorgen.
Door deze te herstellen kan er weer werking in de vloer komen en kan betonschade in de toekomst worden uitgesloten.
Neem contact op voor advies. Wij komen graag vrijblijvend langs om de opties met u door te nemen.

Betonschade

Wanneer het vocht de bewapening het beton bereikt zal deze roesten en uitzetten waardoor het beton kapot gedrukt word. Deze betonschade wordt ook wel betonrot genoemd en zorgt voor lekkages, los bladderende verf en vallende brokken beton. Door de bewapening te behandelen en het beton te herstellen zorgen wij dat deze problemen verholpen worden.